In deze privacy verklaring houden zij die.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Puur Nepal Maak uw gebruik van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Er is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- IP-adres
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites. (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Puur Nepal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurnepal.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Puur Nepal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Nepal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Nepal) tussen zit. Puur Nepal gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Automatische betaal- en verzendsystemen ten behoeve van de betaling en uitlevering van de order.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren en daarbij hanteren we de bewaartermijn die in onze branche gebruikelijk is. Ook dienen wij rekening te houden met wettelijke verplichtingen die een afwijkende bewaartermijn kunnen voorschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur Nepal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bovendien verstrekt Puur Nepal uw persoonsgegevens aan andere derden. Zo laten we u van een derde partij voor de afname van betalingen in onze webshop en geven wij uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Puur Nepal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Puur Nepal gebruikt functionele en niet-functionele cookies. (zie onze Cookie verklaring voor uitleg). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te laten optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen wij u via een pop-op melding bij het plaatsen van cookies. U kunt hier voor kiezen om deze toestemming niet te geven.

Ook kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te daten dat geen cookies meer opslaat. Verder kunt u dat sterven wordt opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht op uw gegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Nepal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de gegevens van u in een computerbestand naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw gegevens van aanvraag tot intrekking van uw toestemmingen van uw gegevens sturen naar info@puurnepal.com. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek om inzage door u is gedaan, vraag een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puur Nepal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@puurnepal.com

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.de vergadering, verlies, bescherming, onbeschikbaarheid en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem contact op met onze klantenservice via info@puurnepal.com.